Automatyzacja produkcji jako nowoczesne i korzystne rozwiązanie dla firm

Rynek przemysłowy i produkcyjny dynamicznie się rozwija, dlatego tak ważne jest wdrażanie rozwiązań, które umożliwią optymalizację procesów. Dzięki temu poprawie ulega wydajność i wyniki firmy. Koniecznością i standardem obecnie stała się automatyzacja w produkcji, wykorzystująca nowoczesne roboty przemysłowe. Dlaczego warto inwestować w automatyzację, i jakie są zalety rozwiązań tego rodzaju?

produkacja_auto

Automatyzacja produkcji – co to jest?

Automatyzacja produkcji jest procesem inżynieryjnym, mającym na celu zastąpienie człowieka nowoczesnymi robotami, które są w stanie wykonywać część lub całość zadań, wykonywanych dotąd przez pracowników. Umożliwia to zwiększenie wydajności i minimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów poprzez osiągnięcie precyzji dla człowieka nieosiągalnej i wyeliminowanie niebezpieczeństw wynikających z tzw. czynnika ludzkiego. Rozwiązania z tej dziedziny mogą być łatwo dopasowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której działa, pozwalając na czerpanie licznych korzyści nie tylko przez inwestorów, ale i klientów firmy.

Automatyzacja procesów produkcyjnych – zalety

Poprawa wydajności i dokładności produkcji

Wzajemne wspomaganie działań człowieka i maszyny, jakie ma miejsce w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych znacząco poprawia wydajność produkcji. Roboty przemysłowe znacznie szybciej niż człowiek wykonują powtarzalne, monotonne czynności, eliminując przy tym tzw. czynnik ludzki, czyli ryzyko dekoncentracji lub pomyłki. Dodatkowo sprawność, z jaką funkcjonują roboty przekłada się bezpośrednio na zwiększenie efektywności, a co za tym idzie – realizację zadań w krótszym czasie, co umożliwia zwiększenie produkcji. Precyzja i dokładność, z jaką pracują nowoczesne roboty sprawia, że można zauważyć wzrost jakości produktów, co owocuje zadowoleniem klientów i zwiększeniem zysków. Minimalizowanie występowania wad produkcyjnych powoduje także istotne zmniejszenie strat wynikających z powstawania produktów, które nie nadają się do sprzedaży.

Szybki zwrot kosztów inwestycji

Automatyzacja produkcji to inwestycja, która wymaga wysokich nakładów finansowych. Jednak zwiększenie wydajności, precyzji i szybkości produkcji powoduje szybkie zwiększenie zysków. To z kolei powoduje zwiększenie sprzedaży, a co za tym idzie – zwrot kosztów inwestycji i większe zyski. Łatwo zauważyć, że koszty produkcyjne ulegają znacznemu obniżeniu, pod warunkiem regularnego serwisowania urządzeń (co zapobiega awariom i przestojom).

Poprawa bezpieczeństwa

W zakładach produkcyjnych, w których wykorzystywane są roboty liczba niebezpiecznych sytuacji i wypadków wyraźnie spada. Przyczyną tego zjawiska jest wyeliminowanie błędów człowieka, które najczęściej są przyczyną niebezpieczeństw. Dodatkowo roboty mogą zastąpić człowieka podczas wykonywania pracy w warunkach szkodliwych

lub uciążliwych, co również zmniejsza ryzyko wypadku. Ponadto roboty posiadają liczne systemy bezpieczeństwa takie jak wydzielone strefy czy odcinanie zasilania. Dzięki temu ryzyko wypadku zostaje znacznie zmniejszone, pod warunkiem zachowania ostrożności i przestrzegania zasad współpracy z maszynami. Automatyzacja przemysłowa to nowoczesne rozwiązanie, przynoszące stosującym je firmom liczne korzyści. Można je podsumować jako zwiększenie wydajności i jakości produkcji przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa pracowników. Należy jednak pamiętać, że jedynie stosowanie nowoczesnych rozwiązań sprawdzonych producentów gwarantuje oczekiwane efekty.