Jaka jest rola ojca we wczesnym okresie życia dziecka?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu większość ojców nieszczególnie angażowała się w wychowywanie swoich dzieci. Współcześnie sytuacja mocno się zmieniła – sporo panów aktywnie uczestniczy zarówno w trakcie przygotowań do powitania na świecie młodego człowieka, jak i jego późniejszym życiu. Sprawia to, że nawiązują oni silniejszą relację ze swoim potomstwem, a zarazem odciążają w codziennych obowiązkach zmęczoną matkę. Jaką rolę odgrywa ojciec we wczesnym okresie życia dziecka?

Budowanie więzi z ojcem już od dnia narodzin

Pierwsze dni, miesiące i lata życia są kluczowe pod kątem budowania więzi pomiędzy ojcem a jego dzieckiem. Niemowlę spędzające dużo czasu z tatą jest lepiej rozwinięte społecznie i wykazuje większe zainteresowanie odkrywaniem świata w porównaniu z dziećmi, które zostały pozbawione takiej możliwości kontaktu. Zaangażowanie ojca w pielęgnację malucha sprawia, że w przyszłości będzie on znacznie efektywniej rozwijał się pod kątem intelektualnym i ruchowym. Dodatkowo będzie on także bardziej samodzielny, niezależny i pewniejszy siebie, lepiej radząc sobie w dorosłym życiu.

Rola ojca w strukturze rodzinnej

Kontakt dziecka z ojcem w pierwszych latach życia jest doskonałą szkołą, przygotowującą je do dorosłości. Ojciec wymagając od malucha określonych czynności czy przestrzegania zasad, uczy go pokonywania różnorodnych trudności, a zarazem bycia osobą odważną, wytrwałą w dążeniu do obranego celu i odporną na stres oraz frustrację. Takie działanie sprawia, że dziecko – gdy dorośnie – umie dzielić się i dawać coś od siebie, nieustannie samodoskonalić się oraz nie poddawać w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji.

Ojciec jako gwarant bezpieczeństwa

Niemal w każdej rodzinie ojciec jest postrzegany jako swoista ostoja bezpieczeństwa. Stanowi on wzór do naśladowania, pokazując cel ludzkiego życia. Małe dziecko mające dobry kontakt z ojcem odczuwa znacznie mniejsze poczucie zagrożenia, budując pewność siebie, odwagę, samodzielność i odpowiedzialność za swoje czyny. Czując oparcie w ojcu i dążąc do uzyskania jego pochwały i akceptacji staje się coraz bardziej odporne na zranienia, doskonale radząc sobie z napotkanymi trudnościami. Takie uznanie ze strony taty sprawia, że rzadziej ulega ono manipulacjom, przeobrażając się w przyszłości w silnego i dojrzałego psychicznie człowieka.

Ojciec a rozwój relacji międzyludzkich

Właściwa relacja syna i córki z ojcem ma niebagatelny wpływ na rozwój ich związków międzyludzkich w późniejszym życiu. Dziewczynki, które mają dobry kontakt ze swoim tatą, lepiej rozumieją męski sposób komunikowania się i wyrażania emocji, dzięki czemu łatwiej nawiązują prawidłowe relacje z mężczyznami. Chłopcy natomiast uczą się, jak znaleźć swoje miejsce i przestrzegać zasad w męskim świecie oraz jakie cele warto osiągnąć w dorosłym życiu. Dodatkowo nawet małe dzieci obserwujące ojca traktującego z atencją ich matkę, kształtują w sobie postawę wrażliwości, spokoju i szacunku, którą będą same reprezentować w przyszłości.

Codzienny kontakt małego dziecka z ojcem ma niebagatelny wpływ na cały jego rozwój psychofizyczny. Niemowlęta i kilkulatki, które regularnie znajdują się pod opieką swojego taty, mogą liczyć na łatwiejszy start w dorosłe życie, w kolejnych latach aktywnie korzystając z umiejętności i nawyków wykształconych w trakcie obcowania z ojcem.